واسطه ای برای رسیدن به آرزویی دست یافتنی

معرفی

آرمان مهمان من؛ تحقق "شهر بدون گرسنه" است و این آرمان را از طریق ایجاد بستری برای مشارکت عموم مردم دنبال می‌کند‌. ما تعدادی از مجموعه‌های مردمی مرتبط با نیازمندان را شناسایی و به آنها پیشنهاد دادیم که نیازهای غذایی افراد تحت پوشش خود را برای اطلاع مردم روی "مهمان من" بارگذاری کنند، این مجموعه ها در قالب فرایندی که مشخص شده، "مهمان من" را از توزیع دقیق کمک‌های مردمی مطلع می‌سازند تا شما اطمینان پیدا کنید، کمکی که می‌کنید به موقع به دست نیازمندان می‌رسد. ما تلاش می‌کنیم به بهترین وجه و با نازل‌ترین قیمت کمک‌های شما را متناسب با نیاز، تبدیل به بسته غذایی و یا غذای گرم کنیم و در اختیار مجموعه‌های مردمی برای توزیع قرار دهیم، نکته مهمی که در اینجا باید با شما در میان بگذاریم این است که رویکرد ما تا حد امکان این است که آماده سازی بسته‌های غذایی و یا پخت غذا توسط تعدادی از نیازمندان آموزش دیده انجام شود.

ویدئوی معرفی مهمان من