انتخاب مهمان

ببخش مال و مترس از کمی که هرچه دهی          جزای آن به یکی، ده ز دادگر یابی

اگر نیت کردید گروهی خاص را مهمان نمایید؛ این‌امکان برای شما ایجاد شده است. ما متعهدیم که هدیه شما را به همان‌ گروهی که درخواست نمودید برسانیم.

یتیم
یتیم

پیامبر اکرم(ص): من با سرپرست یتیم ـ مشروط به تقوا و پرهیزکاری ـ در بهشت «مانند دو انگشت سبّابه و م ... بیشتر بدانید

بیمار
بیمار

پیامبر اکرم(ص): کسی که برای برآوردن حاجت بیماری کوشش کند، خواه آن حاجت برآورده شود یا نه؛ همه گناه ... بیشتر بدانید

سادات
سادات

پیامبر اکرم(ص): در قیامت چهار گروه را شفاعت می کنم: ۱. اکرام کننده به ذریه ام ۲. برآورنده نیازهایش ... بیشتر بدانید

سرپرست خانوار
سرپرست خانوار

امام علی (ع): هر مومنی که گرفتاری مومنی را برطرف کند؛ خداوند هفتاد گرفتاری دنیا وآخرت را از وی دور ... بیشتر بدانید

به یاد درگذشتگان
به یاد درگذشتگان

پیامبر اکرم(ص): برای درگذشتگان خود هدیه بفرستید؛ گفتم: هدیه درگذشتگان چیست؟ فرمودند: "صدقه و دعا." ... بیشتر بدانید

سادات یتیم
سادات یتیم

رسول خدا (ص): هرکس به یکی از فرزندانم احسانی روا دارد و او برایش جبران نکند من نیکی او را پاداش می ... بیشتر بدانید

معتادان درحال ترک
معتادان درحال ترک

امام علی (ع): از جمله کفاره گناهان بزرگ، به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن به افراد غمگین ... بیشتر بدانید

دسته بندی ها