جزئیات پرداخت

حمایت از ما

با استفاده از این قسمت می توانید به صورت مستقیم مبلغی دلخواهی را به منظور حمایت از ما کمک کنید.
مهمان من هیچ گونه درآمدزایی و وابستگی مالی به هیچ نهادی ندارد و یک ریال از کمک‌های شما را برای هزینه‌های خود استفاده نمی نماید، ما برای تامین هزینه مواردی مثل نیروی انسانی، تبلیغات، اینترنت، تلفن، برق و ... به کمک شما نیاز داریم. مهمان من در پایان هر سال حسابرسی و گزارش کاملی از هزینه ها را به مردم اعلام می‌کند. از اینکه سفره اطعام نیازمندان را گسترده تر می‌کنید، از شما ممنونیم.

بازگشت