دربارۀ ما

ما که هستیم

ما نسبت به تعدادی از مردم عزیزکشورمان که در تهیه مایحتاج غذایی خود دچار مشکل هستند دغدغه داریم و میخواهیم سهمی در رفع این نیاز داشته باشیم. برای همین مرکز نیکوکاری همسفره را برای شروع فعالیت به ثبت رساندیم فعالیت در این مرکز فقط در راستای مسئولیت اجتماعی هر کدام از ماست، لذا به هیچ عنوان، تأکید می‌کنیم به هیچ عنوان ریالی از کمک‌های شما را صرف هزینه این مرکز نمی‌کنیم و عملکرد خود را به صورت شفاف در انتهای هر سال، بر روی سامانه می‌گذاریم.

image

چه کار می کنیم

1. ما حدود 40 سایت داخلی خارجی رو دیدیم، نزدیک به 50 مقاله رو خوندیم و با افراد بسیاری مشورت کردیم و فهمیدیم کار درست آن است که "نیازهای مجموعه های مرتبط با نیازمندان را بر روی سایتمان بگذاریم؛ همین، نه خودمان بانک نیازمندان ایجاد کنیم و نه مستقیما با نیازمندان ارتباط داشته باشیم."
2. ما خیریه‌های معتبر را شناسایی و به آنها می‌گوییم که می‌توانیم نیازهای غذایی آنها را به شما اعلام کنیم. ما هیچ گونه اطلاعاتی از آنها نمی‌خواهیم، فقط نوع مخاطبان آنها را می‌پرسیم، مثلا معلولین، زنان سرپرست خانوار و ... تا اگر شما به گروه خاصی می‌خواهید کمک کنید این امکان وجود داشته باشد.
3. ما نیاز خیریه‌ها را اعلام می‌کنیم هر میزان کمکی که کردید را مواد خشک غذایی خریده و در اختیار تعدادی از نیازمندان می‌گذاریم تا آنها را بسته بندی نمایند که به صورت بسته غذایی توزیع شود و یا آنها را بپزند تا به صورت غذای گرم توزیع شود. اولین اتفاق خوب تا اینجا "اشتغال زایی برای تعدادی نیازمند" است.
4. پس از اینکه بسته‌های غذایی و یا غذای گرم آماده شد، خیریه‌ها طبق زمانبندی اعلام شده سهمیه خود را تحویل میگیرند. دومین اتفاق خوب "حفظ کرامت نیازمندان" است چرا که ما هیچ نقشی در توزیع غذا نداریم و هیچ نیازمندی را هم ملاقات نمیکنیم..
5. مجموعه‌های همکار ما میبایست با حفظ کرامت نیازمندان گزارش توزیع غذا را اعلام کنند تا ما به شما اعلام کنیم که کمکتان به دست چه گروهی رسیده است.
6. بر روی سایت، امکان کمک نقدی، نذر و یا ذبح گوسفند و مرغ وجود دارد و گزارش نذر و حتی فیلم و تصویر ذبح را هم اگر تمایل داشتید بر روی پروفایل شما بارگزاری میکنیم.
7. برنامه‌ریزی کردیم تا اتاق گفتگویی ایجاد کرده و زمینه اشتراک تجربیات مجموعه‌های مرتبط با محرومان را در سایت برای آنها فراهم کنیم.
8. در ضمن ما برای شما که سفره دارید، به ازاء هر کمکتان امتیازی در نظر گرفتیم و ان شاء الله به دنبال این هستیم که در انتهای هر سال از خانواده‌ای که بیشترین امتیاز را دارد قدر شناسی کنیم.

image

ارائه گزراش به میزبانان

image

جمع آوری کمک های میزبانان

image

برطرف کردن نیاز

بیان نیاز خیریه ها

شناسایی خیریه ها

معرفی خیریه ها

image